BRÄNDÄYS

Jokaisella yrityksellä on brändi, halusi sitä tai ei. Brändi voi olla suunnitelmallinen liiketoiminnan kasvun veturi – tai se voi olla sattumanvarainen, hallitsematon kasvun hidaste.

Brändin kirkastuksen ja sitä kautta brändin rakennuksen ideana on määritellä yritykselle kristallinkirkas brändi jonka avulla yrityksen on helpompi luoda kasvustrategia ja päästä asetettuihin tavoitteisiin.